רון
March 23, 2020
טיאנה
July 21, 2020

גלי

,עגבניית אשכול גדולה לגידול בחממות ובתי רשת, סבילות ToBRfv, צבע אדום אטרקטיבי, בשרנית ומוצקה
פרי גדול, צמח חזק ופתוח. יכולת חנטה גבוהה, אשכולות מסודרים, חיי מדף גבוהים. מומלץ לקטום ל6 פירות
באשכול, משקל פרי בודד 150 גרם

HR: ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/Ff:A-E/Ss

IR: /Ma/Mi/Mj/TYLCV/ToBRFV

Resistance explanation

Description

גלי

דף מוצר- גלי