Our Products

Top 142
January 17, 2020
טופ 103
March 20, 2020

פאריסי

.עגבניית  מידי פלאם פרימיום טעימה במיוחד . בעלת צימוח בינוני-גבוה ומפרק קצר. הפירות הבינוניים מסודרים בתבנית אדרה באשכולות רגילים ואלגנטיים של 10-12 פירות קרנצ’ים, טעם מעולה ורמת מתיקות גבוהה

.הגבעולים העבים נושאים מספר רב של פירות, בעלי יציבות טובה ואורך מדף ארוך

גידול מחזור מומלץ – כל השנה

(גודל פרי  20-25 גרם)

HR: ToMV:0-2 /Fol:0,1

IR: Mi /Ma /Mj

Resistance explanation

Description