Our Products

טופ 141 קאימאק
January 17, 2020
יובל
January 17, 2020

טופ 8- ענת

.זן חציל, בגוון שחור, איכותי, נימוח, נטול גרעינים כמעט לחלוטין, ללא מרירות וחיי מדף מעולים
.צמח חזק, בכיר, בעל חנטה מעולה
.מתאים לשתילות אביב וקיץ בבתי רשת
(משקל פרי 350-450 גרם)

Resistance explanation

Description