לורנס
January 17, 2020
Ai
January 17, 2020

Top 142

פלפל בלוקי, מתוק, אדום צמח חזק בעל חנטה מצוינת, יבול גבוה במיוחד, פרי בעל עובי דופן
ומוצקות מעולים. פרי בגודל גדול לאורך כל עונת הגידול. מצוין לשתילות ינואר-יוני .מתאים להדליה
.XL(גודל פרי) .הולנדית וספרדית


HR: TMV: 0-3

IR: TSWV

Spiegazione della resistenza

Description

טופ 142

ד ף מוצר-טופ 142

Growing instructions - top 142