קרן
January 17, 2020
אסיף
January 17, 2020

Top Gun

 שורש היברידי, מתאים להרכבה של מגוון רחב של זנים. מצויין למחזורי גידול ממושכים, עם נמרצות גבוה מאוד, בעל מערכת שורשים רחבה מאוד

.ומגוון טוב של עמידות גנטית

HR: ToMV:0-2 / Va:0/ Vd:0/ Fol:0-2/ For/ Pl

IR: Mi /Ma/ Mj

Reviews (0)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Top Gun”

Your email address will not be published. Required fields are marked *